Veiklių žmonių bendrija (VŽB)

Tai nuostabi, krikščioniška nepelno organizacija, turinti ypatingą pašaukimą bei unikalią struktūrą, gautą iš Dievo, to pašaukimo įgyvendinimui. Jaunam amerikiečiui fermeriui Demosui Šakirjanui 1952 m. Dievas parodė regėjimą, kuris šiuo metu pildosi. Tai buvo daugybė vyrų iš visų kontinentų ir tautų, skirtingų kultūrų, kurie, būdami dvasiškai mirę, atgyja po Dievo prisilietimo ir pripildyti Šventosios Dvasios jėga, išlaisvinti ir išvaduoti stovi drauge švytinčiais veidais ir iškėlę rankas garbina Viešpatį.

Bendrija išaugo ir paplito po visą pasaulį. Būdama tarptautine bendrija, ji kartu išlieka ir asmeninio bendravimo organizacija, nes vietinių susirinkimų metu kiekvienas krikščionis turi puikias galimybes bendrauti su kitais tos pačios profesijos ar socialinio sluoksnio atstovais.

Bendrija pasiekia vyrus, kurie kitu būdu nepriima evangelijos. Štai kodėl bendrijos banketuose, vyrų susirinkimuose, konferencijose, žurnaluose akcentuojami asmeniniai liudijimai žmonių, dirbančių bet kurį pasaulietinį darbą. Kiekvienas krikščionis vyras, sutinkantis su pagrindiniu bendrijos pareiškimu, gali tapti jos nariu. Nėra jokių apribojimų dėl priklausymo kuriai nors denominacijai arba bažnyčiai.
Daugiau apie bendriją sužinosite perskaitę knygutę „Laimingiausi žemėje žmonės”, kurią galite parsisiųsti paspaudę čia, bei pasiklausę vieno iš Lietuvos VŽB įkūrėjų, brolio iš JAV Dario Rabak pokalbio.

Lietuvoje pirmasis skyrius pradėjo veiklą 1993 m. Kauno mieste.

Veikliųjų Žmonių Bendrija (VŽB) nepradeda naujų bažnyčių. Bendrija yra tik remiančia ranka jau egzistuojančioms bažnyčioms.

Mūsų misija

  • Laimėti vyrus Jėzui Kristui visose tautose;
  • Kviesti vyrus grįžti pas Dievą;
  • Padėti vyrams pasikrikštyti Šventojoje Dvasioje ir augti dvasiškai;
  • Lavinti vyrus ir padėti jiems išpildyti Didįjį Pašaukimą;
  • Suteikti galimybę krikščioniškam bendradarbiavimui;
  • Labiau suvienyti visus Kristaus Kūno narius.

Lietuvos veiklių žmonių bendrija yra dalis tarptautinės krikščioniškos vyrų organizacijos pavadinimu