Veiklių žmonių bendrija (VŽB)

Tai nuostabi, krikščioniška nepelno organizacija, turinti ypatingą pašaukimą bei unikalią struktūrą, gautą iš Dievo, to pašaukimo įgyvendinimui. Jaunam amerikiečiui fermeriui Demosui Šakirjanui 1952 m. Dievas parodė regėjimą, kuris šiuo metu pildosi. Tai buvo daugybė vyrų iš visų kontinentų ir tautų, skirtingų kultūrų, kurie, būdami dvasiškai mirę, atgyja po Dievo prisilietimo ir pripildyti Šventosios Dvasios jėga, išlaisvinti ir išvaduoti stovi drauge švytinčiais veidais ir iškėlę rankas garbina Viešpatį.

Bendrija išaugo ir paplito po visą pasaulį. Būdama tarptautine bendrija, ji kartu išlieka ir asmeninio bendravimo organizacija, nes vietinių susirinkimų metu kiekvienas krikščionis turi puikias galimybes bendrauti su kitais tos pačios profesijos ar socialinio sluoksnio atstovais..

SKAITYTI TOLIAU

Artimiausi renginiai

Šventiniai pobūviai-banketai

Banketas Kaune

Antradienis, Lap 29 @ 19:00 - 22:00

Banketas Vilniuje, II sk.

Sekmadienis, Gru 4 @ 15:00 - 18:00

Banketas Marijampolėje

Sekmadienis, Gru 4 @ 15:00 - 18:00

Banketas Anykščiuose

Sekmadienis, Gru 11 @ 14:00 - 17:00

Banketas Jonavoje

Sekmadienis, Gru 11 @ 16:00 - 19:00

Banketas Ignalinoje

Sekmadienis, Gru 11 @ 16:00 - 19:00

Konferencijos, stovyklos

Marijos radijos laida „Dievas gydo“

Mūsų veikla

Šiuose banketuose-šventiniuose pobūviuose Jūs išgirsite realias gyvenimo istorijas apie tai, kaip Dievo Meilė, Malonė ir Jėga visiškai pakeitė asmeninius žmonių gyvenimus, santykius šeimoje, versle ir kitose gyvenimo srityse. Jūs įsitikinsite, jog Jėzus Kristus, mūsų Viešpats, yra realus, galintis lygiai taip pat veikti ir Jūsų gyvenime bei  nukreipti jį visiškai nauja ir netikėta vaga. Renginio pabaigoje vyksta malda už poreikius.
Išankstinės registracijos nėra. Laukiami vyrai ir moterys.

Banketų tvarkaraštį rasite skyrelyje RENGINIAI.

Skyrių susirinkimai paprastai vyksta kartą per savaitę. Juose vyrai susirenka pašlovinti giesmėmis ir pasidalinti savo gyvenimo istorijomis su Dievu. Vyksta malda už poreikius. Vienose miestuose renkasi tik vyrai, kituose vyrai ir moterys. Įėjimas laisvas.

Susirinkimų tvarkaraštį rasite skyrelyje KONTAKTAI.

Tarnavimai

Veiklių žmonių bendrijos (VŽB) vyrai ne tik organizuoja renginius, bet lankosi pataisos namuose, reabilitacijos centruose. Pasakoja savo gyvenimo su Dievu istorijas radijuje ir televizijoje. Jeigu neturite galimybės atvykti pas mus, mes pasiruošę atvykti pas Jus ir patarnauti.

Radijo laidų tvarkaraštį rasite skyrelyje RENGINIAI.

Stovyklos

Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena! Tai yra lyg brangus aliejus ant galvos, varvantis per Aarono barzdą ant jo drabužių apykaklės. Tai lyg Hermono rasa, krintanti ant Siono kalnų! Tenai palaiminimą ir gyvenimą amžiną Viešpats teikia!

Psalmė 133

Jis atvedė mane į puotos namus, jo vėliava virš manęs – meilė.

Giesmių Giesmė 2:4

Jis tarė: „Tai yra Viešpaties žodis Zerubabeliui: ‘Ne galybe ir ne jėga, bet mano Dvasia, – sako kareivijų Viešpats’ “.

Zacharijos pranašystė 4:6
Aplankykite mus dar šią savaitę